COVID-19

Corona, COVID-19 en de symptomen

Coronavirussen (CoV’s) behoren tot de onderfamilie Orthocoronavirinae in de familie Coronaviridae en de orde Nidovirales. Het nu heersende virus is SARS-CoV-2. De naam van de virale ziekte COVID-19 is een afkorting van coronavirus disease in combinatie met het jaartal waarop de uitbraak begon in Wuhan, China. Deze uitbraak is naar schatting begonnen op 12 december 2019 [1] waarbij er patiënten opdoken met een longontsteking zonder een duidelijke oorzaak. Een humaan coronavirus (SARS-CoV) veroorzaakte in 2003 de ernstige acute respiratoire syndroom coronavirus (SARS) -uitbraak. Reizigers uit China hebben het virus zich snel naar andere landen verspreid. Al in 2007 werd het gevaar van een uitbraak beschreven in studies [2].

Typische symptomen zijn koorts, malaise, kortademigheid en in ernstige gevallen longontsteking, ernstig acuut ademhalingssyndroom, nierfalen en zelfs overlijden [35]. Ook wordt in zeldzame gevallen verlies van geur en smaak gemeld. De ziekte werd in het begin eerst niet-geïdentificeerde virale longontsteking genoemd. 

Welke symptomen kun je verwachten bij COVID-19

Besmetting

De mediaan van de incubatietijd van COVID-19 is ongeveer 5 dagen, lopend van 2 tot en met 12 dagen volgens het RIVM. Er zijn echter ook vermoedens van gevallen die zo ver als 24 dagen reiken (al is dit zeldzamer). COVID-19 had een basaal reproductiegetal van ongeveer 2,2 wat betekent dat in een onbeschermde populatie een coronapatiënt ongeveer 2,2 mensen besmet. Door de getroffen maatregelen is dit afgenomen tot minder dan 1; desondanks is het van belang dat we nog voorzichtig moeten zijn. Om de vergelijking te maken: het gemiddelde reproductiegetal van een “gewone” is 1,3. Verspreiding vindt plaats via de lucht door bijvoorbeeld hoesten, maar kan bijvoorbeeld ook plaatsvinden door aanrakingen van de openingen van het gezicht. Op 18 april 2020 zit het aantal besmettingen rond de 30.500 in Nederland volgens het RIVM [6], een aantal dat in werkelijkheid hoger ligt doordat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt.

Leeftijd

Onderzoek van een Zweedse onderzoeker naar meerdere studies die dit onderwerp omvatten suggereren dat COVID-19 zeldzaam is bij kinderen óf dat kinderen minder vaak de diagnose krijgen omdat ze veelal asymptomatisch zijn [7]. Dit is in lijn met bevindingen van het RIVM; In een rapport komt naar buiten dat van het aantal gemelde patienten bij de GGD’en meer dan de helft 60 jaar of ouder is [8]. Dit was ook het geval bij de SARS-uitbraak uit 2003, waarbij minder dan 7% van de diagnoses een kind betrof. 

Diagnosticering

COVID-19 kan op verschillende manieren worden vastgesteld en er worden, gezien de ernst, meer methoden ontwikkeld. De meest standaard test is de PCR-test. Dit gaat via cellen uit neus- of keelholte, dat vervolgens wordt getest op genetisch materiaal van het virus. Daarnaast is er de serologische test (bloedtest), zoals de Biomerica COVID-19 sneltest, die antilichamen (eiwitten die door het immuunsysteem worden geproduceerd als reactie op ziekteverwekkende ziekteverwekkers) opspoort om zo vast te stellen of de patiënt corona heeft of heeft gehad.

Referenties

  1. Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). WHO-verklaring met betrekking tot het cluster van gevallen van longontsteking in Wuhan, China. Beijing: WIE; 9 januari 2020. https://www.who.int/ china/news/detail/09-01-2020-who-statement-regarding-cluster-of-pneumonia-cases-in-wuhan-china. Geraadpleegd op 21 februari 2020.
  2. Vincent C. C. Cheng et al., Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus as an Agent of Emerging and Reemerging Infection, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2176051/pdf/0023-07.pdf
  3. Sohrabi C, Alsafi Z, O’Neill N, Khan M, Kerwan A, Al-Jabir A, Iosifidis C, Agha R, Wereldgezondheidsorganisatie verklaart Global Emergency: A review of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19), International Journal of Surgery, https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.02.034. Geraadpleegd op 2 maart 2020.
  4. Su S, Wong G, Shi W, et al. Epidemiologie, genetische recombinatie en pathogenese van coronavirussen. Trends Microbiol 2016; 24: 490-502. PMID: 27012512 DOI: 10.1016 / j.tim.2016.03.003.
  5. Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Coronavirus. https://www.who.int/health-topics/coronavirus. Geraadpleegd op 28 februari 2020.
  6. Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19), https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel. Geraadpleegd op 18 april 2020.
  7. Jonas F. Ludvigsson, Systematic review of COVID‐19 in children shows milder cases and a better prognosis than adults, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apa.15270, march 2020
  8. Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland, https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-03/COVID-19_WebSite_rapport_20200329.pdf, march 2020

Samen sterk tegen corona

Samen sterk tegen corona